Home - Wat is nou echt belangrijk?

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

Wat is nou écht belangrijk? Als je die vraag aan mensen stelt zeggen ze bijna altijd: een goede gezondheid, genoeg tijd, veel liefde, gelijkheid, vrede en vrijheid. Dit vormt de basis van feministische waarden die ons wereldwijd allemaal gelukkig maken – nu en later.

Daarom is het gek dat onze wereld al decennialang wordt geleid door idealen die vooral economisch gewin vooropstellen. Met armoede, vervuiling, uitbuiting en geweld tot gevolg.

Wij willen dat dit verandert. Jij ook? Roep politieke leiders op vanuit feministische waarden te regeren >>

ActionAid zette zich tijdens en nu ná de verkiezingen in voor een gendergelijke en duurzame toekomst. Binnenkort overhandigen we het manifest aan de nieuw verkozen Tweede Kamerleden. Zo vragen wij hen om ambitieus aan de slag te gaan met de 8 punten in het manifest én te investeren in een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. Dat is hoe we een feministische toekomst realiseren voor iedereen!

Ons manifest

Roep nu samen met ons politieke leiders op om vanuit feministische waarden te regeren en aan de volgende punten gehoor te geven:

 • Stel welzijn van mens en aarde centraal, niet winst van multinationals.

 • Maak van de klimaatcrisis de hoogste prioriteit. Zorg ervoor dat we internationaal vooroplopen met ons klimaatbeleid.

 • Zet vol in op gendergelijkheid. Laat vrouwen van alle achtergronden aan alle beslissingtafels deelnemen.

 • Stop belastingontwijking en zet in op internationaal eerlijke belastingen.

 • Maak publieke diensten zoals zorg, kinderopvang en onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.

 • Garandeer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) via bindende maatregelen. Pak bedrijven die mensenrechten schenden en milieuschade toebrengen hard aan.

 • Stop de financiering van grootschalige landbouw. Investeer in een circulaire economie voor het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid.

 • Stimuleer een eerlijke energie transitie. Stop de financiering in fossiele brandstoffen.

Ja, ik teken het manifest >>

Wat feiten en cijfers

 • 269 miljoen

  nieuwe banen komen er tot 2030 bij als we 2 keer zo veel investeren in de zorg.

 • 1,8 miljard

  euro lopen ontwikkelingslanden jaarlijks mis door belastingontwijking, veelal ten koste van vrouwenrechten.

 • 14 keer

  meer kans hebben vrouwen om een klimaatramp niet te overleven door ongelijkheid.

Voor alles wat écht belangrijk is

Laat jouw stem horen en teken het manifest.

 • Wil je de nieuwsbrief ontvangen? We houden je graag 1 of 2 keer per maand op de hoogte van deze en andere acties van ActionAid. Vul je ook je telefoonnummer in? Dan kan ActionAid je in de toekomst bellen over campagne-updates en mogelijkheden om ons werk te steunen. Lees meer in ons privacybeleid.

Op naar een feministische toekomst!

 • 3181

  mensen gingen jou al voor!

De feministische partijwijzer

Vind jij dat gendergelijkheid, een gezond klimaat en eerlijke machtsstructuren centraal moeten staan in het Nederlandse beleid? Met het oog op de laatste verkiezingen analyseerden wij alle partijprogramma’s. Het resultaat vind je hieronder in de feministische partijwijzer.

De verkiezingsuitslag is helaas minder progressief dat we hoopten. Dit betekent dat er werk aan de winkel is! Ook na de verkiezingen zetten wij ons onverminderd in voor een feministische toekomst. Met een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. Lees meer over hoe we dat gaan doen >>

Veelgestelde vragen

 • Waarom voeren jullie deze campagne?

  Wij willen politici oproepen te veranderen en vanuit feministische waarden te regeren. Dat is nodig om de uitdagingen van deze tijd (klimaatcrisis, uitbuiting, armoede en geweld) de baas te worden. Daarnaast willen wij iedereen die mag stemmen helpen om een weloverwogen stemkeuze te maken. Want wat we nu kiezen heeft niet alleen invloed op Nederland, maar ook op de rest van de wereld.

 • Wat gaat ActionAid doen met het manifest?

  Na de verkiezingen bieden we het manifest en alle handtekeningen aan bij de nieuw verkozen Kamerleden met een begeleidend informatiepakket voor hoe het manifest te realiseren. Zodra dit is gebeurd zullen we dit aan je terugkoppelen!

 • Wat zijn feministische waarden?

  Sterk zelfbewustzijn, verantwoord samenwerken, zorgen voor jezelf en anderen, respectvolle feedback, vooroordelen herkennen, vertrouwen en lef, inclusiviteit, zero tolerance voor discriminatie, macht delen, verantwoordelijk gebruik van macht. Oftewel: principes die leiden tot een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren.

  Feministische waarden vormen de basis van feministisch leiderschap. Dit is nu hard nodig omdat er al decennialang wordt geregeerd vanuit waarden die economisch gewin vooropstellen. Het beleid stelt patriarchale waarden voorop en heeft geleid tot armoede, uitbuiting, vervuiling en geweld. Dat moet veranderen!

 • Waarom noemen jullie dat ‘feministische waarden’ als ze voor iedereen belangrijk zijn?

  Feministische zaken gaan niet over vrouwen, maar over gelijkheid tussen mannen, vrouwen en alles wat daartussen zit of buiten valt. Wij geloven dat een land dat geregeerd wordt vanuit  feministische waarden zal zorgen voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren waar iedereen baat bij heeft.

 • Waarom betalen vooral vrouwen de hoogste prijs voor het huidige beleid?

  Omdat zij wereldwijd vaak minder rechten hebben dan mannen, vaak onbetaald (zorg)werk doen en vaak minder verdienen. Hierdoor lopen zij veel meer risico op geweld, armoede en kansenongelijkheid dan mannen. In het geval van de klimaatcrisis bijvoorbeeld worden vrouwen veel harder getroffen door natuurrampen of vervuiling. Zo moeten zij langer lopen voor schoon drinkwater als de bodem vervuild is en zijn ze door (onbetaalde) zorgtaken meer aan huis gebonden waardoor vluchten lastiger is. Ook leidt dit tot een verhoogde kans op seksueel geweld.

 • Wat heeft de klimaatcrisis met feminisme te maken?

  Het feminisme stelt misstanden aan de kaak en pleit voor een eerlijk en duurzame wereld zonder onderdrukking, ongelijkheid en uitbuiting van mens en milieu. Vanuit datzelfde ideaal strijdt ook de klimaatbeweging en dus zijn wij aangesloten bij die beweging en de strijd tegen het klimaatcrisis. De ernstige gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds meer zichtbaar. Ontwikkelingslanden dragen het minst aan klimaatverandering bij maar worden het hardst geraakt. Meer en intensere cyclonen, overstromingen, droogte en branden verwoesten het leven van vele gemeenschappen in het globale zuiden. Vrouwen worden daarbij nog eens extra hard geraakt vanwege de reeds bestaande ongelijkheid. Ze hebben doorgaans te maken met slechte huisvesting, vluchtrisico’s als ontvoering en verkrachting onderweg, een gebrek aan (financiële) middelen en zorgverantwoordelijkheden voor derden. Hierdoor hebben vrouwen veertien keer meer kans om te overlijden tijdens een klimaatramp.

 • Waarom zijn onze politieke keuzes van invloed op mensen in de rest van de wereld?

  Nederland is een klein landje, maar heeft door ontwikkelingssamenwerking, belastingstelsel en handel internationaal gezien veel aanzien en macht. We exporteren veel, maar importeren ook heel wat en veel producten verkocht door Nederlandse bedrijven worden in ontwikkelingslanden geproduceerd. Hierdoor kan Nederland bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor werknemers in het ‘globale zuiden’ of ervoor zorgen dat er geen ontbossing plaatsvindt bij het produceren van grondstoffen.

 • Ik weet niet op wat ik moet stemmen. Welke partijen adviseren jullie?

  We gaan je niet vertellen op welke partij of politicus je moet stemmen, maar we willen je wel helpen bij het maken van je keuze. Daarom hebben we de feministische partijwijzer in het leven geroepen. Hierin hebben we per partij omschreven hoe zij scoren op feministische waarden op basis van 5 verschillende onderwerpen: vrouwenrechten, klimaat, belastingontwijking, voedsel en grondstoffen. Jij kan dan aan de hand van onderwerpen die jij echt belangrijk vindt een keuze maken. Bekijk hier de partijwijzer >>

 • Waarom hebben jullie deze 13 partijen geanalyseerd voor de feministische partijwijzer?

  Al sinds begin 2020 werken we aan het manifest. We hebben de speerpunten gedeeld met makers van de politieke partijprogramma’s en uitgelegd waarom ze deze in hun programma op moeten nemen. In oktober zijn we begonnen met het schrijven van de partijwijzer, gebaseerd op de toen gepubliceerde partijprogramma’s. De keuze voor deze 13 partijen is destijds gemaakt op basis van 1) de partijen met wie we al contact hebben gehad over hun partijprogramma’s, en 2) de partijen die volgens de peilingen kans maken om deel van de Tweede kamer te worden. Natuurlijk zouden we idealiter alle partijen uit alle 20 kieskringen bespreken in de partijwijzer, zoals bijvoorbeeld Volt, NIDA en 50 plus. Helaas is deze informatie pas in februari 2021 bekend geworden en kon deze niet meer in de partijwijzer verwerkt worden.

Doe mee met The 35 Challenge!

 

35%. Dat is het percentage vrouwen dat te maken krijgt met geweld. Wij vinden dat dit overal ter wereld moet stoppen. Jij toch ook? Doe mee aan de challenge en meld je aan! »