Home - Wat is nou echt belangrijk?

Wat is nou écht belangrijk? Met die centrale vraag namen we voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 de partijprogramma’s grondig onder de feministische loep. Want ook al geven mensen vaak een goede gezondheid, liefde, gelijkheid, vrede of vrijheid als antwoord, dat zien we meestal niet terug in de politiek. Daar staat vooral economisch gewin voorop. 

We riepen alle politieke leiders op te veranderen en te regeren vanuit feministische waarden. Bijna een jaar later ligt het coalitieakkoord er eindelijk. In het nieuwe kabinet is de helft van de ministers vrouw. Een geweldige ontwikkeling. Maar komen de feministische beloftes in de partijprogramma’s van een jaar geleden ook terug in het coalitieakkoord? Met andere woorden: in hoeverre gaat de nieuwe regering een duurzaam klimaat, gendergelijkheid en eerlijke machtsstructuren vooropstellen? Wat vindt dit kabinet écht belangrijk?  

Wij hebben dezelfde punten uit onze partijwijzer gebruikt om te beoordelen hoe feministisch de plannen van het nieuwe kabinet zijn. Lees snel verder! 

De belangrijkste conclusies

 • Klimaat staat terecht centraal in het coalitieakkoord, maar rechtvaardigheid is nog ver te zoeken.

 • Nationaal zien we vooruitgang voor vrouwenrechten, maar internationale solidariteit ontbreekt.

 • Belastingontwijking wordt onvoldoende aangepakt en Nederland belastingparadijs blijft open.

 • Met IMVO-wetgeving wordt er een stap in de goede richting gezet, maar een streven naar circulariteit en duidelijke voorstellen ontbreken.

Wat feiten en cijfers

 • 209 jaar

  duurt het nog voordat vrouwen en mannen wereldwijd taken eerlijk verdeeld hebben, als we zo (langzaam) doorgaan.

 • 1,8 miljard

  euro lopen ontwikkelingslanden jaarlijks mis door belastingontwijking, veelal ten koste van vrouwenrechten.

 • 14 keer

  meer kans hebben vrouwen om een klimaatramp niet te overleven door ongelijkheid.

Ons manifest

Zet in op feminisme in de politiek voor een écht duurzame toekomst!

 • Stel welzijn van mens en aarde centraal, niet winst van multinationals.

 • Maak van de klimaatcrisis de hoogste prioriteit. Zorg ervoor dat we internationaal vooroplopen met ons klimaatbeleid.

 • Zet vol in op gendergelijkheid. Laat vrouwen van alle achtergronden aan alle beslissingtafels deelnemen.

 • Stop belastingontwijking en zet in op internationaal eerlijke belastingen.

 • Maak publieke diensten zoals zorg, kinderopvang en onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.

 • Garandeer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) via bindende maatregelen. Pak bedrijven die mensenrechten schenden en milieuschade toebrengen hard aan.

 • Stop de financiering van grootschalige landbouw. Investeer in circulaire agro-ecologische landbouw voor het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid.

 • Stimuleer een eerlijke energie transitie. Stop de financiering van fossiele brandstoffen.

Veelgestelde vragen

 • Waarom voeren jullie deze campagne?

  Wij willen politici oproepen te veranderen en vanuit feministische waarden te regeren. Dat is nodig om de uitdagingen van deze tijd (klimaatcrisis, uitbuiting, armoede en geweld) de baas te worden. Daarnaast willen wij iedereen die mag stemmen helpen om een weloverwogen stemkeuze te maken. Want wat we nu kiezen heeft niet alleen invloed op Nederland, maar ook op de rest van de wereld.

 • Wat gaat ActionAid doen met het manifest?

  Na de verkiezingen bieden we het manifest en alle handtekeningen aan bij de nieuw verkozen Kamerleden met een begeleidend informatiepakket voor hoe het manifest te realiseren. Zodra dit is gebeurd zullen we dit aan je terugkoppelen!

 • Wat zijn feministische waarden?

  Sterk zelfbewustzijn, verantwoord samenwerken, zorgen voor jezelf en anderen, respectvolle feedback, vooroordelen herkennen, vertrouwen en lef, inclusiviteit, zero tolerance voor discriminatie, macht delen, verantwoordelijk gebruik van macht. Oftewel: principes die leiden tot een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren.

  Feministische waarden vormen de basis van feministisch leiderschap. Dit is nu hard nodig omdat er al decennialang wordt geregeerd vanuit waarden die economisch gewin vooropstellen. Het beleid stelt patriarchale waarden voorop en heeft geleid tot armoede, uitbuiting, vervuiling en geweld. Dat moet veranderen!

 • Waarom noemen jullie dat ‘feministische waarden’ als ze voor iedereen belangrijk zijn?

  Feministische zaken gaan niet over vrouwen, maar over gelijkheid tussen mannen, vrouwen en alles wat daartussen zit of buiten valt. Wij geloven dat een land dat geregeerd wordt vanuit  feministische waarden zal zorgen voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren waar iedereen baat bij heeft.

 • Waarom betalen vooral vrouwen de hoogste prijs voor het huidige beleid?

  Omdat zij wereldwijd vaak minder rechten hebben dan mannen, vaak onbetaald (zorg)werk doen en vaak minder verdienen. Hierdoor lopen zij veel meer risico op geweld, armoede en kansenongelijkheid dan mannen. In het geval van de klimaatcrisis bijvoorbeeld worden vrouwen veel harder getroffen door natuurrampen of vervuiling. Zo moeten zij langer lopen voor schoon drinkwater als de bodem vervuild is en zijn ze door (onbetaalde) zorgtaken meer aan huis gebonden waardoor vluchten lastiger is. Ook leidt dit tot een verhoogde kans op seksueel geweld.

 • Wat heeft de klimaatcrisis met feminisme te maken?

  Het feminisme stelt misstanden aan de kaak en pleit voor een eerlijk en duurzame wereld zonder onderdrukking, ongelijkheid en uitbuiting van mens en milieu. Vanuit datzelfde ideaal strijdt ook de klimaatbeweging en dus zijn wij aangesloten bij die beweging en de strijd tegen het klimaatcrisis. De ernstige gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds meer zichtbaar. Ontwikkelingslanden dragen het minst aan klimaatverandering bij maar worden het hardst geraakt. Meer en intensere cyclonen, overstromingen, droogte en branden verwoesten het leven van vele gemeenschappen in het globale zuiden. Vrouwen worden daarbij nog eens extra hard geraakt vanwege de reeds bestaande ongelijkheid. Ze hebben doorgaans te maken met slechte huisvesting, vluchtrisico’s als ontvoering en verkrachting onderweg, een gebrek aan (financiële) middelen en zorgverantwoordelijkheden voor derden. Hierdoor hebben vrouwen veertien keer meer kans om te overlijden tijdens een klimaatramp.

 • Waarom zijn onze politieke keuzes van invloed op mensen in de rest van de wereld?

  Nederland is een klein landje, maar heeft door ontwikkelingssamenwerking, belastingstelsel en handel internationaal gezien veel aanzien en macht. We exporteren veel, maar importeren ook heel wat en veel producten verkocht door Nederlandse bedrijven worden in ontwikkelingslanden geproduceerd. Hierdoor kan Nederland bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor werknemers in het ‘globale zuiden’ of ervoor zorgen dat er geen ontbossing plaatsvindt bij het produceren van grondstoffen.