Home - Wat is nou echt belangrijk?

Wat is nou écht belangrijk? Een goede gezondheid, liefde, gelijkheid, vrede en vrijheid, zou je zeggen. Deze antwoorden zie je echter amper in de politiek terug. Daarom hebben wij voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen weer de partijprogramma’s grondig onder de feministische loep genomen. Daarbij is gekeken naar zaken die bijdragen aan een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. Naar zaken die echt belangrijk zijn.

Laat je inspireren door de Feministische Partijwijzer en stem op 22 november voor wat écht belangrijk is.

Nu de Feministische Partijwijzer lezen?

Ja, ik wil 'm!

Welke partijen zetten in op een eerlijke en gelijkwaardige toekomst?

De resultaten in een notendop:

 

Wat vindt ActionAid echt belangrijk?

We noemen het de Feministische Partijwijzer voor een reden. Het woord feminisme wordt te vaak nog verkeerd begrepen. Het gaat over meer dan alleen vrouwenrechten en zelfs meer dan gendergelijkheid. Feministische waarden richten zich op een gelijkwaardige wereld voor iedereen. Een wereld waarin mens en natuur centraal staan, zonder uitbuiting van wie of wat dan ook.

De wens voor een meer rechtvaardige, feministische en duurzame toekomst wordt steeds sterker. Veel kiezers vinden een klimaataanpak, gendergelijkheid en solidariteit in Nederland én daarbuiten belangrijk.” zegt Marit Maij, onze directeur, in ons persbericht over de Partijwijzer.

Hoe we daar komen? Door naar de 8 standpunten hieronder te leven en druk te zetten op alle relevante partijen, van politici tot het bedrijfsleven, om ze waar te maken.

Onze 8 punten voor een feministische toekomst

 • Stel welzijn van mens en aarde centraal, niet winst van multinationals.

 • Maak van de klimaatcrisis de hoogste prioriteit. Zorg ervoor dat we internationaal vooroplopen met ons klimaatbeleid.

 • Zet vol in op gendergelijkheid. Laat vrouwen van alle achtergronden aan alle beslissingtafels deelnemen.

 • Stop belastingontwijking en zet in op internationaal eerlijke belastingen.

 • Maak publieke diensten zoals zorg, kinderopvang en onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.

 • Garandeer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) via bindende maatregelen. Pak bedrijven die mensenrechten schenden en milieuschade toebrengen hard aan.

 • Stop de financiering van grootschalige landbouw. Investeer in circulaire agro-ecologische landbouw voor het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid.

 • Stimuleer een eerlijke energie transitie. Stop de financiering van fossiele brandstoffen.

Vragen over de Partijwijzer?

Hopelijk vind je hier alle antwoorden!

 • Waarom hebben jullie een Feministische Partijwijzer uitgebracht?

  De verkiezingen komen eraan! Op 22 november mogen we alweer naar de stembus. Na een jaar vol klimaatrampen en extreem weer, en een groeiende roep om een duurzame toekomst en nieuw bestuur is het de ideale tijd voor een systeemverandering met vooruitstrevend leiderschap. Om kiezers die hun stem nog overwegen te inspireren hebben wij een Feministische Partijwijzer uitgebracht gebaseerd rondom de vraag ‘Wat is nou écht belangrijk?’

  Wij hebben de partijprogramma’s van de 15 grootste partijen voor je doorgespit en onderzocht hoe ze scoren op de onderwerpen die écht belangrijk zijn voor een gelijke en duurzame toekomst voor iedereen. Denk hierbij aan het klimaat, een duurzame economie en gendergelijkheid. Onderwerpen die ons allemaal aangaan. Kortom, het is een handig kompas voor kiezers die voor een eerlijke wereld en positieve verandering willen stemmen.

   

 • Waarom hebben jullie deze 15 partijen geanalyseerd voor de feministische partijwijzer?

  Wij hebben een keuze gemaakt op basis van zetels in huidige kamer, tijdige presentatie van partijprogramma en peilingen om de Feministische Partijwijzer in een korte tijd op te kunnen stellen.

 • Hoe hebben jullie de partijen beoordeeld?

  ActionAid heeft de verkiezingsprogramma’s van 15 politieke partijen geanalyseerd en punten gegeven voor plannen waarin mens en natuur centraal staan en die ruimte maken voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. De programma’s werden op de volgende onderwerpen beoordeeld: vrouwenrechten, klimaatbeleid, eerlijke handel en duurzame economie, gelijkwaardige samenleving en internationaal perspectief.

 • Wat zijn feministische waarden?

  Sterk zelfbewustzijn, verantwoord samenwerken, zorgen voor jezelf en anderen, respectvolle feedback, vooroordelen herkennen, vertrouwen en lef, inclusiviteit, zero tolerance voor discriminatie, macht delen, verantwoordelijk gebruik van macht. Oftewel: principes die leiden tot een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren.

  Feministische waarden vormen de basis van feministisch leiderschap. Dit is nu hard nodig omdat er al decennialang wordt geregeerd vanuit waarden die economisch gewin vooropstellen. Het beleid stelt patriarchale waarden voorop en heeft geleid tot armoede, uitbuiting, vervuiling en geweld. Dat moet veranderen!

 • Waarom noemen jullie dat ‘feministische waarden’ als ze voor iedereen belangrijk zijn?

  Feministische zaken gaan niet over vrouwen, maar over gelijkheid tussen mannen, vrouwen en alles wat daartussen zit of buiten valt. Wij geloven dat een land dat geregeerd wordt vanuit feministische waarden zal zorgen voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren waar iedereen baat bij heeft.

 • Wat heeft de klimaatcrisis met feminisme te maken?

  Het feminisme stelt misstanden aan de kaak en pleit voor een eerlijk en duurzame wereld zonder onderdrukking, ongelijkheid en uitbuiting van mens en milieu. Vanuit datzelfde ideaal strijdt ook de klimaatbeweging en dus zijn wij aangesloten bij die beweging en de strijd tegen het klimaatcrisis. De ernstige gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds meer zichtbaar. Landen in het mondiale Zuiden dragen het minst aan klimaatverandering bij, maar worden het hardst geraakt. Meer en intensere cyclonen, overstromingen, droogte en branden verwoesten het leven van vele gemeenschappen in het mondiale Zuiden. Vrouwen worden daarbij nog eens extra hard geraakt vanwege de reeds bestaande ongelijkheid. Ze hebben doorgaans te maken met slechte huisvesting, vluchtrisico’s als ontvoering en verkrachting onderweg, een gebrek aan (financiële) middelen en zorgverantwoordelijkheden voor derden. Hierdoor hebben vrouwen 14 keer meer kans om te overlijden tijdens een klimaatramp.

 • Waarom betalen vooral vrouwen de hoogste prijs voor het huidige beleid?

  Omdat zij wereldwijd vaak minder rechten hebben dan mannen, vaak onbetaald (zorg)werk doen en vaak minder verdienen. Hierdoor lopen zij veel meer risico op geweld, armoede en kansenongelijkheid dan mannen. In het geval van de klimaatcrisis bijvoorbeeld worden vrouwen veel harder getroffen door natuurrampen of vervuiling. Zo moeten zij langer lopen voor schoon drinkwater als de bodem vervuild is en zijn ze door (onbetaalde) zorgtaken meer aan huis gebonden waardoor vluchten lastiger is. Ook leidt dit tot een verhoogde kans op seksueel geweld.

   

 • Hoe hebben onze politieke keuzes invloed op mensen in de rest van de wereld?

  Nederland is een klein landje, maar heeft door ontwikkelingssamenwerking, belastingstelsel en handel internationaal gezien veel aanzien en macht. We exporteren veel, maar importeren ook heel wat en veel producten verkocht door Nederlandse bedrijven worden in ontwikkelingslanden geproduceerd. Hierdoor kan Nederland bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor werknemers in het mondiale Zuiden of ervoor zorgen dat er geen ontbossing plaatsvindt bij het produceren van grondstoffen.

   

 • Ik weet niet waarop ik moet stemmen. Welke partijen adviseren jullie?

  We gaan je niet vertellen op welke partij of politicus je moet stemmen. De Feministische Partijwijzer is in het leven geroepen om je te helpen de juiste keuze voor jezelf te maken. Hierin hebben we per partij omschreven hoe zij scoren op feministische waarden op basis van de volgende onderwerpen: vrouwenrechten, klimaatbeleid, eerlijke handel en duurzame economie, gelijkwaardige samenleving en internationaal perspectief. Jij kan dan aan de hand van onderwerpen die jij echt belangrijk vindt een keuze maken.

Lees de hele Partijwijzer om op nog meer vragen antwoord te krijgen

Download nu!